Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong kiểm định nồi hơi, lò hơi

Tiêu chuẩn, quy chuẩn được dùng trong quá trình kiểm định an toàn lò hơi phải được cơ quan chức năng nước sở tại cho phép.

Xem >>> bảo trì nồi hơi

QCVN 01:2008/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn cần lao nồi hơi và bình chịu sức ép

QTKĐ 01:2016/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 0C

TCVN 7704: 2007: Nồi hơi - đề nghị kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tác, lắp đặt, dùng và sửa chữa

TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi nhất mực ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước)

TCVN 6008:2010: Thiết bị sức ép - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp rà soát

Có thể đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước.

Các bước kiểm định an toàn lò hơi, nồi hơi

Quá trình kiểm định an toàn lò hơi được thực hiện qua các bước căn bản sau:

soát hồ sơ kỹ thuật, nhật ký vận hành, bảo trì và tu chỉnh

Hồ sơ xuất xưởng để ghi nhận các thông tin ban sơ về thiết bị mà nhà sản xuất đã ban bố

soát nhật ký vận hành, bảo dưỡng, sửa sang nồi hơi
Xem >>> [color=red]https://dichvulohoi.com/san-pham/ban-lo-hoi-dot-than-da-cui/

rà soát kỹ thuật bên ngoài, bên trong nồi hơi

Xem xét các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim khí, các biến hình trạng học do biến đổi nhiệt hoặc cơ khí.

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lớp bọc bảo ôn, cách nhiệt

rà soát hệ thống nước cấp, thoát nước của nồi hơi. Hệ thống khói thải

rà khuyết tật trên kim loại cơ bản và mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT)

thể nghiệm áp suất

Chỉ thể nghiệm áp suất khi các bước rà trên có kết quả đạt yêu cầu. hạn thử không quá 6 năm/1 lần.

thẩm tra các cơ cấu an toàn, thiết bị bảo vệ, đo kiểm

Các cơ cấu bảo vệ an toàn, các thiết bị đo lường gắn trên nồi hơi phải được tháo ra và kiểm định khi kiểm định nồi hơi:

Kiểm định van an toàn

Áp kế

Thiết bị đo mức

Rơ le nhiệt độ, áp suất

Hệ thống nối đất, cách điện vỏ thiết bị

Kiểm định van an toàn nồi hơi

thẩm tra vận hành lò hơi

Chỉ thực hiện khi các bước Kiểm tra trên được coi là đạt yêu cầu. Kết nối các thiết bị phụ trợ, các cơ cấu an toàn… tiến hành chạy thử ở áp suất làm việc cho phép.

Thời gian kiểm định lò hơi, nồi hơi

Việc kiểm định kỹ thuật an toàn lò hơi (nồi hơi) được thực hiện khi:

Kiểm định lần đầu sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào dùng

Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng. bình thường chu kỳ kiểm định an toàn nồi hơi là 2 năm/lần.

Chế độ kiểm định bất thường là chế độ kiểm định được tiến hành khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, đơn vị dùng. Khi có đổi thay về vị trí lắp đặt hoặc sau khi thay thế, tôn tạo. Lò hơi có thời kì ngưng sử dụng trên 12 tháng.

Xem thêm >>> Rice husk ash