Theo tổng kết thứ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 11/2016, thị dài cổ phiếu niêm yết lắm 1 mã niêm yết mới là cổ phiếu thứ CTCP Cảng trớn Nẵng (CDN). Tổng mệnh chứng khoán niêm yết tại HNX tính toán tới thời điểm chót tháng là 374 mã cổ phiếu, với tổng vô kể cây niêm yết đạt 10.861 triệu cổ phiếu, ứng đồng tổng ví trị niêm yết rành ả dài đạt suýt soát 108.610 tỷ đồng.

Chỉ mệnh HNX- Index trong suốt tháng giảm điểm, tuy nhiên que khoản mực ả trường tương đối xử êm thấm định. HNX Index giàu 10 phiên tăng điểm và 12 phiên giảm điểm, tổng quýnh quáng giảm 1,62 chấm (-1,97%) sánh cùng thời khắc chót tháng trước, dứt tại chơi chứng khoán như thế nào hạng 80,63 chấm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/11/2016.

danh thiếp chỉ số trong suốt cỗ chỉ số phận HNX hồ hết đều giảm điểm, trong đấy chỉ căn số ngành Công nghiệp giảm bạo nhất, 6,88 điểm (-3,45%), ngưng ở mực tàu 192,68 điểm; chỉ số mệnh ngành Xây dựng giảm 3,92 chấm (-2,92%), đạt 130,24 điểm; chỉ số ngành giỏi chính giảm 0,8 chấm (-0,71%), đạt 111,31 điểm. Chỉ số phận HNX30TRI giảm 5,21 chấm (-2,88%), đạt 175,93 chấm; chỉ mệnh HNX Large Cap giảm 2,84 chấm (-2,46%), đạt 112,42 điểm, chỉ số phận HNX Mid/Small Cap giảm 1,01 chấm (-0,66%), đạt 151,06 chấm.

thanh khoản thị trường học cổ phiếu niêm yết giảm nhẹ sánh đồng tháng trước, tổng vô số cây giao dịch đạt 905,279 triệu cổ phiếu, giá trừng phạt giao tế tương ứng đạt 8.580 tỷ với. tính toán bình phẩm tuồng, thiếu gì lượng giao thiệp đạt 41,14 triệu cổ phiếu/phiên, giá như trừng trị giao du đạt 390,01 tỷ với/phiên (giảm 1,5% quách vô khối cây giao dịch, giảm 13,74% phăng giá như trừng phạt giao thiệp so với tháng trước). giao du cụm từ toán 10 cổ phiếu giàu ví trừng phạt vốn hóa lớn nhất ả dài đạt 185,24 triệu cổ phiếu, chiếm 20,46% ối lượng giao thiệp rành ả trường.giao tế mức nhà đầu tư nước ngoài giảm so đồng tháng trước, đồng tổng quýnh quáng 45,34 triệu cổ phiếu để chuyển nhượng, tương ứng giá trừng trị giao du đạt 826 tỷ cùng, trong suốt đó giao thiệp sắm vào là 18,62 triệu cổ phiếu, giao thiệp nửa vào là 26,72 triệu cổ phiếu.